Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi đã chuẩn bị thông báo về quyền riêng tư này (‘Thông báo về quyền riêng tư’, ‘Thông báo’ ‘, Chính sách về quyền riêng tư’ hoặc ‘Chính sách’) để giải thích cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin và Dữ liệu cá nhân (như được định nghĩa theo luật hiện hành) chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến (‘Dịch vụ’) trên Internet được điều hành, kiểm soát bởi hoặc liên kết với HapDan.Net, và không bao gồm bất kỳ thông tin nào được thu thập tại bất kỳ trang web, ứng dụng nào khác hoặc bởi chúng tôi (trừ khi được nêu cụ thể), kể cả khi bạn gọi cho chúng tôi, viết thư cho chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác hơn là thông qua các Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin và Dữ liệu cá nhân của bạn và đồng ý với các điều khoản của Thông báo về quyền riêng tư này.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành

Thông tin chúng tôi tự động thu thập

Danh mục thông tin. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (bao gồm mọi nhà cung cấp nội dung, quảng cáo và phân tích của bên thứ ba) tự động thu thập một số thông tin nhất định từ thiết bị hoặc trình duyệt web của bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ để giúp chúng tôi hiểu cách người dùng của chúng tôi sử dụng Dịch vụ và nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn (mà chúng tôi sẽ gọi chung trong Thông báo về quyền riêng tư này là ‘Dữ liệu sử dụng’). Ví dụ: mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ tự động thu thập vị trí, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị di động hoặc số nhận dạng duy nhất khác, trình duyệt và loại máy tính, nhà cung cấp dịch vụ Internet đã sử dụng, thông tin dòng nhấp, thời gian truy cập, Trang web bạn đến, URL bạn truy cập tiếp theo, (các) trang web bạn truy cập trong khi truy cập và tương tác của bạn với nội dung hoặc quảng cáo trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thu thập thông tin này cho các mục đích phân tích. Chúng bao gồm các công ty như Chartbeat, Comscore và Google.

Mục đích cho Thông tin này. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng Dữ liệu sử dụng đó cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm chẩn đoán sự cố với máy chủ và phần mềm của chúng tôi, để quản lý Dịch vụ, thu thập thông tin nhân khẩu học và nhắm mục tiêu quảng cáo cho bạn trên Dịch vụ và các nơi khác trực tuyến. Theo đó, các mạng quảng cáo bên thứ ba và máy chủ quảng cáo của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin, bao gồm các báo cáo sẽ cho chúng tôi biết có bao nhiêu quảng cáo đã được hiển thị và nhấp vào Dịch vụ theo cách không xác định cá nhân cụ thể nào. Dữ liệu sử dụng mà chúng tôi thu thập nói chung là không xác định danh tính, nhưng nếu chúng tôi liên kết dữ liệu đó với bạn như một người cụ thể và có thể nhận dạng, chúng tôi sẽ coi đó là Dữ liệu cá nhân.

Cookie / Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie, bộ nhớ cục bộ và thẻ pixel.

Cookie và bộ nhớ cục bộ

Cookie và bộ nhớ cục bộ có thể được thiết lập và truy cập trên máy tính của bạn. Trong lần đầu tiên bạn truy cập Dịch vụ, một cookie hoặc bộ nhớ cục bộ sẽ được gửi đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. ‘Cookie’ và bộ nhớ cục bộ là các tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự được gửi đến trình duyệt trên máy tính của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Nhiều dịch vụ Web lớn sử dụng cookie để cung cấp các tính năng hữu ích cho người dùng của họ. Mỗi trang Web có thể gửi cookie của riêng mình đến trình duyệt của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi; tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, bạn sẽ không thể đăng nhập vào Dịch vụ hoặc tận dụng đầy đủ các Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn xóa tất cả cookie trên trình duyệt của mình tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đặt trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi đi, bạn sẽ phải đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi.

Đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi sử dụng các loại cookie sau cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookie phân tích và hiệu suất: Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về lưu lượng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin thu thập được không xác định bất kỳ khách cá nhân nào. Thông tin được tổng hợp và do đó ẩn danh. Nó bao gồm số lượng khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, các trang web đã giới thiệu họ đến Dịch vụ của chúng tôi, các trang mà họ đã truy cập trên Dịch vụ của chúng tôi, thời gian trong ngày họ đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi, cho dù họ đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi trước đây hay không và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp vận hành Dịch vụ của mình hiệu quả hơn, thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi và theo dõi mức độ hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Google Analytics cho mục đích này. Google Analytics sử dụng cookie của riêng mình. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách Dịch vụ của chúng tôi hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie Google Analytics tại đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google bảo vệ dữ liệu của bạn tại đây. Bạn có thể ngăn việc sử dụng Google Analytics liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn tại đây

Cookie dịch vụ: Những cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi và cho phép bạn sử dụng các tính năng của nó. Ví dụ: chúng cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực bảo mật trong Dịch vụ của chúng tôi và giúp nội dung của các trang bạn yêu cầu tải nhanh chóng. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ mà bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

Cookie chức năng: Các cookie này cho phép Dịch vụ của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ của bạn, ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn, ghi nhớ cuộc thăm dò bạn đã bỏ phiếu và trong một số trường hợp, hiển thị cho bạn kết quả thăm dò và ghi nhớ các thay đổi bạn thực hiện đối với các phần khác của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể tùy chỉnh. Mục đích của những cookie này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh việc bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi

Cookie mạng xã hội: Các cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội hoặc nút ‘thích’ trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn liên kết tài khoản của mình hoặc tham gia với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hoặc các trang web khác. Mạng xã hội sẽ ghi lại rằng bạn đã làm điều này và thu thập thông tin từ bạn mà có thể là Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Cookie được nhắm mục tiêu và quảng cáo: Những cookie này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo mà bạn có nhiều khả năng quan tâm hơn. Những cookie này sử dụng thông tin về lịch sử duyệt web của bạn để nhóm bạn với những người dùng khác có cùng sở thích. Dựa trên thông tin đó và với sự cho phép của chúng tôi, các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể đặt cookie để cho phép họ hiển thị các quảng cáo mà chúng tôi nghĩ sẽ có liên quan đến sở thích của bạn khi bạn đang truy cập các trang web của bên thứ ba. Những cookie này cũng lưu trữ vị trí của bạn, bao gồm cả vĩ độ, kinh độ và ID vùng GeoIP, giúp chúng tôi hiển thị cho bạn tin tức theo ngôn ngữ cụ thể và cho phép Dịch vụ của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn.

Flash

Cookie Flash là một tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị thông qua trình cắm Adobe Flash được bạn tích hợp sẵn hoặc tải xuống thiết bị của mình. Cookie Flash được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn, kích hoạt tính năng Flash và ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Để biết thêm thông tin về Flash và các lựa chọn về quyền riêng tư mà Adobe cung cấp, hãy truy cập vào đây. Nếu bạn chọn điều chỉnh cài đặt bảo mật Flash trên thiết bị của mình, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.

Pixel Tags

Chúng tôi cũng sử dụng ‘thẻ pixel’, là các tệp đồ họa nhỏ cho phép chúng tôi và các bên thứ ba giám sát việc sử dụng Dịch vụ và thu thập Dữ liệu sử dụng. Thẻ pixel có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của máy tính đã tải xuống trang mà thẻ xuất hiện trên đó; URL của trang mà thẻ pixel xuất hiện trên đó; thời gian (và khoảng thời gian) trang chứa thẻ pixel được xem; loại trình duyệt đã truy xuất thẻ pixel; và số nhận dạng của bất kỳ cookie nào được máy chủ đó đặt trước đó trên máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng thẻ pixel, do chúng tôi cung cấp hoặc do các nhà quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ và mạng quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi, để thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm các trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp và các hành động khác được thực hiện liên quan đến các trang web của chúng tôi và Dịch vụ và sử dụng chúng kết hợp với cookie của chúng tôi để cung cấp các ưu đãi và thông tin mà bạn quan tâm. Thẻ pixel cũng cho phép các mạng quảng cáo phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập Dịch vụ hoặc các trang web khác.

Thông tin bạn chọn để gửi

Bạn có thể truy cập Dịch vụ mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà qua đó ai đó có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được (mà chúng tôi sẽ gọi chung trong Thông báo về quyền riêng tư này là ‘Dữ liệu Cá nhân’). Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký để trở thành thành viên của Dịch vụ, bạn được yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn), đồng thời bạn cũng phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ, để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn theo thời gian, với sự đồng ý của bạn, về chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và như được mô tả khác trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi gọi chung tất cả thông tin chúng tôi thu thập không phải là Dữ liệu cá nhân, bao gồm Dữ liệu sử dụng, dữ liệu nhân khẩu học và Dữ liệu cá nhân đã được xác định danh tính, là ‘Dữ liệu phi cá nhân’. Nếu chúng tôi kết hợp Dữ liệu Phi Cá nhân với Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Dữ liệu Cá nhân theo Thông báo về Quyền riêng tư này.

Dữ liệu Cá nhân, Dữ liệu Phi Cá nhân và Nội dung do Người dùng gửi được gọi chung là ‘Thông tin Người dùng.’

Bạn có thể chọn tham gia các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi, tham gia khảo sát, đăng ký nhận bản tin, nhận xét bài viết, sử dụng bảng tin, phòng trò chuyện, khu vực tải lên ảnh của người đọc, xếp hạng và đánh giá của người đọc, lưu bài viết hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi, người đọc- các khu vực tải lên nội dung đã tạo, liên hệ với chúng tôi và các khu vực hỗ trợ khách hàng, và các khu vực cho phép bạn đăng ký nhận thông báo văn bản SMS và cảnh báo di động, hoặc tương tác với chúng tôi theo những cách tương tự (‘Khu vực tương tác’). Các Khu vực Tương tác này có thể yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân tương ứng với các hoạt động. Bạn hiểu và đồng ý rằng các Khu vực tương tác là tự nguyện và việc bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các hoạt động đó sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng để xác định và giao tiếp với bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân đó với các nhà tài trợ, nhà quảng cáo, chi nhánh hoặc các đối tác khác. Nếu bạn có thắc mắc về một Vùng tương tác cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi và tham khảo Vùng tương tác cụ thể đó.

Ngoài ra, bạn được yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân nhất định khi nộp đơn xin việc và các tài liệu hỗ trợ. Khi bạn gửi đơn xin việc thay mặt cho người khác, bạn xác nhận rằng bạn đã cho người đó biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của họ, lý do bạn cung cấp, cách họ có thể liên hệ với chúng tôi, các điều khoản của điều này Thông báo về Quyền riêng tư và các chính sách liên quan và họ đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ đó. Bạn cũng có thể chọn gửi hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung về bạn, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học (ví dụ: giới tính, ngày sinh hoặc mã zip của bạn) và thông tin về sở thích và mối quan tâm của bạn. Việc không cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu nào sẽ khiến chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ: đăng ký thành viên hoặc gửi đơn xin việc) hoặc hạn chế khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây là các ví dụ về Thông tin Người dùng mà chúng tôi có thể thu thập:

Dữ liệu liên hệ: Chúng tôi thu thập họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và các dữ liệu liên hệ tương tự khác của bạn.

Thông tin xác thực: Chúng tôi thu thập mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin khác để xác thực và truy cập tài khoản.

Dữ liệu nhân khẩu: Chúng tôi thu thập thông tin nhân khẩu học bao gồm tuổi, giới tính và quốc gia của bạn.

Bài đăng công khai: Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn gửi nội dung nào đó sẽ được hiển thị trên Trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi hoặc có thể được đăng lên khu vực có thể xem công khai trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nhận xét về một bài báo hoặc đánh giá, đều là thông tin liên lạc công khai và có thể được công chúng xem. Do đó, bạn thừa nhận và hiểu rằng bạn không có mong đợi về quyền riêng tư hoặc tính bảo mật trong nội dung bạn gửi đến các khu vực đó qua Trang web của chúng tôi, cho dù nội dung bạn gửi có bao gồm thông tin cá nhân hay không. Những nội dung gửi này sẽ bao gồm đăng ký nhận bản tin và bất kỳ khu vực nào trên trang web của chúng tôi yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký trước khi sử dụng. Nếu bất kỳ lúc nào bạn hiển thị thông tin cá nhân của mình trong bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi đến các khu vực đó, các cá nhân khác có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không thể đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn tiết lộ trong một giao tiếp được gửi đến các khu vực đó để đăng hoặc có trong email hoặc thông tin liên lạc khác được gửi cho chúng tôi để đăng tải như vậy, và do đó, bạn thừa nhận rằng nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân trong bất kỳ tài liệu nào như vậy, bạn tự chịu rủi ro.

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin chúng tôi thu thập với hồ sơ bên ngoài để tìm hiểu thêm về người dùng của chúng tôi, để điều chỉnh nội dung và ưu đãi tốt hơn mà chúng tôi hiển thị cho bạn và cho các mục đích khác. Chúng tôi có thể nhận thông tin này về bạn từ các nguồn công khai hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn người bán lại dữ liệu người tiêu dùng, mạng xã hội và nhà quảng cáo chứng minh được việc thu thập khiếu nại với luật hiện hành về quyền riêng tư. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác đó với thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ áp dụng Thông báo về Quyền riêng tư này cho các thông tin kết hợp.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Sử dụng:

  • Để cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tạo tài khoản hoặc hồ sơ, xử lý thông tin bạn cung cấp qua Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm xác minh rằng địa chỉ email của bạn đang hoạt động và hợp lệ) và xử lý các giao dịch của bạn;
  • Để cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng liên quan, bao gồm trả lời các câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét của bạn và gửi khảo sát và xử lý các câu trả lời khảo sát;
  • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
  • Để quản lý và xử lý các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, khuyến mại, hội nghị và các sự kiện đặc biệt (gọi chung là ‘Sự kiện’). Thông tin được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi cùng với các Sự kiện như vậy cũng được sử dụng để tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện bổ sung của chúng tôi và / hoặc bởi các nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đối tác tiếp thị của chúng tôi. Vui lòng xem các quy tắc của từng Sự kiện riêng lẻ và mọi chính sách bảo mật hiện hành cho các Sự kiện đó để biết thêm thông tin về các lựa chọn mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thu thập liên quan đến Sự kiện đó. Trong phạm vi có xung đột giữa Thông báo về Quyền riêng tư này và các quy tắc hoặc chính sách áp dụng cho Sự kiện, các quy tắc và chính sách liên quan đến Sự kiện sẽ chi phối;

Các thay đổi

Chúng tôi cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này theo quyết định của mình theo quyết định của mình và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân bằng cách đăng thông báo về các khu vực liên quan của Dịch vụ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông báo cho bạn theo các cách khác theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng Thông báo về Quyền riêng tư đã sửa đổi trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Thông báo về Quyền riêng tư sửa đổi có hiệu lực (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách thức khác biệt so với những gì đã nêu tại thời điểm Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập.

Liên hệ

  • Email nhận: hapdanchamnet@gmail.com
  • Facebook: FB/hapdanchamnet
  • Địa chỉ: 4 Võ Oanh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh